Aktualności

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w MCK w Lipnie. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, 87 – 600 Lipno w zamkniętej koper ...
RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Centrum Kutluralnym jest Pan MArcin Kominiarczyk. (inspektor@cbi24.pl) ...

| 1 |